ไทย
   English
ค้นหา
หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา
1.
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2531 โดยนายทวีชัย ลิปิกรรัตน์สกุล ทุนจดทะเบียน 150,000.00 บาท
2.
วันที่ 8 มกราคม 2536 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000,000.00 บาท
3.
วันที่ 9 ตุลาคม 2538 ได้รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000.00 บาท
5.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ได้จดทะเบียนบริษัท ที เอส แอล เคเบิ้ล จำกัด
   
   
© 2002. TSL Cable Co., Ltd.
All right reserved.
Web powered by